Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Temperature Chamber

Температурни камери

За целите на научни изследвания и разработки механичните свойства на материалите се изпитват в разширен температурен и климатични обхват предимно с помощта на температурни камери.

  • Проста и безопасна работа чрез ергономичен дизайн и спазване на изискванията за CE маркировка
  • Разработени за най-често използваните температурни диапазони с различни среди за охлаждане и хладилни агрегати
  • Пригодени към интегрирани изискванията за изпитване, тъй като се монтират в машината за изпитване неподвижно или подвижно върху шини или чрез хидравличен крик
  • Възможност за използване на пълните възможности на машината за изпитване чрез извеждане на камерата от зоната за изпитване, когато се извършват изпитвания за разширение на изпитвания образец на дължина и височина при температури на околната среда
  • Широка гама от образци могат да бъдат изпитвани с помощта на механични, пневматични и хидравлични приспособления за захващане, както и с комплекти за изпитване на натиск и огъване
  • Контактните и безконтактни екстензометри могат да се използват заедно с температурни камери, което позволява точно измерване на поведението на изпитваните образци под влияние на температурата при прилагане на ниски и високи напрежения.

Форма за контакт
Обръщение*
Държава*
* Задължителни полета