Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information
Materials Testing Machine 1600 kN

Модел H

Хидравличните машини за изпитване на материали притежават централно хидравлично задвижване.

  • H – производствена серия е на разположение в размери 400, 600, 1200, 1600 и 2000 kN (40 - 200 тона).
  • Машините за изпитване на материали са оборудвани като опция с преместваема горна траверса, за да може пространството за изпитване да бъде адаптирано към специфичните за клиента изисквания.
  • Чрез високоразделителна и канално синхронизирана технология на измерване се определят много прецизно и точно показателните стойности на материала. Няма нужда от превключване на обхвата, тъй като разделителността на сигнала на силата е на разположение в целия обхват.
  • Товарната рама е много здрава и твърда.
  • Машините за изпитване на материали се отличават с голям обхват на измерване. Благодарение на това могат да бъдат определени прецизно също и малки сили на изпитване, без да пресъоръжавате машината за изпитване на материали.
  • При стандартни изпитвания със софтуера за изпитване на фирма Zwick testXpert®  разходите за обслужване се редуцират до "Обслужване с един бутон".
  • Чрез модулното конструиране на цялостната система може да се използва цялата продуктова програма от принадлежности на фирма Zwick (например допълнително монтиране на най-различни датчици за отчитане изменението на дължината, държачи на проби и други инструменти за изпитване).
  • Ако възникнат нови изисквания към изпитването, посредством система шибър или винт много лесно могат да бъдат вградени допълнителни инструменти за изпитване (например вграждане на шибър за калибриране ).
  • Машината за изпитване на материали може да бъде адаптирана към специфични изисквания на клиента (например съоръжения за изпитване, държачи на проби, обхвати на скоростта на изпитване, софтуер за изпитване).

Форма за контакт
Обръщение*
Държава*
* Задължителни полета