Cookies on our website
Our website uses cookies to ensure that we give you the best user experience.
By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies.

 
More Information

Машини за изпитване на пълзене Kappa

С висока точност, многостранно използваеми и по този начин разходно изгодни машини за изпитване на пълзене:

 • Рама за изпитване с 4 стоманени колони за висока странична и аксиална твърдост
 • Машинни компоненти с най-високо качество, като например софтуерът за изпитване testXpert® II и измервателната, управляващата и регулиращата електроника testControl
 • Успехът на testXpert® II се базира на над 80 години опит в изпитването на материали и на над 10 000 успешни инсталации на testXpert® по света
 • testControl  разполага с интелигентна сензорна технология, която разпознава и калибрира всички свързани сензори включително техните дефинирани граници на силата
 • Серията Kappa е концентрирана върху съществените изисквания  на изпитването на пълзене: натоварване, температура, разтягане и сигурност на данните


Приложения:

 • Дългосрочни изпитвания на пълзене, тестове на напрежение до счупване (преди всичко с Kappa LA)
 • Изпитвания на пълзене и разширени изпитвания на пълзене, изпитвания на релаксация
 • Изпитване на опън, изпитване на натиск и изпитване на огъване на всички видове материали

Стандарти:

Метали

 • Изпитване на едноосно пълзене при натоварване на опън ISO 204:2009, DIN EN 10291:2000, ASTM E 139-06
 • Изпитване на релаксация на напрежението на опън DIN EN 10319ASTM, ASTM E 328-02 изпитване на скъсване при пълзене ASTM E 1457-07
 • Водородно индуцирана чупливост ASTM F 519
 • Time for Rupture Notch Tension ASTM E 292-01 

Пластмаса

 • Определяне на поведението при пълзене при опън: DIN EN ISO 899-1 и при натиск: DIN EN ISO 899-2
 • Full Notch Creep Test ISO 16770

Текстил 

 • Изпитване на пълзене с геотекстили съгласно ASTM D6992-03 и ASTM D5262-07

Керамика

 • Приложения съобразно специфичните изисквания на клиента

Opens external link in new windowЗа повече информация относно машините за изпитване на пълзене.

Видове машини и принадлежности:

 

Electro-mechanical creep testing machines

Electro-mechanical creep testing machines are designed for long-term creep tests and for extended creep tests up to 10,000 hours.

 

 

Lever arm creep testing machines

The Kappa LA lever-arm creep testing machine is designed for creep tests over 10,000 hours.

 

High-temperature extensometer                                       Connecting pipe                                                  High-temperature controller 

Accessories

A wide range of machine accessories plus intelligent electronics and software ensure versatility in all applications.

 


Форма за контакт